Hatályos: 2022. január 3. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

Szerződő felek

1. A Szolgáltató

Kravecz Ágnes EV
2234 Maglód, Bercsényi u. 2.
Adószám: 57996408-1-33
továbbiakban, mint Szolgáltató

Weboldal: www.jammlife.hu

2. A Megrendelő

A Megrendelő a szolgáltatást igénybe vevő.

Feltétele: A Megrendelő 18. év feletti természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet.

A Szolgáltatás megrendelése

A Szolgáltatás a www.jammlife.hu weboldalon feltüntetett Hello JAMM! havi előfizetési díj, a Megrendelő által választott csomagban és tartalomban. Választható előfizetések: Online, Prémium és VIP csomagok, melyek a megrendelés (regisztráció) és a fizetést követően elérhető aktuális tananyagok, videók és a havi szinten igényelhető személyes konzultációk. A Szolgáltatást kizárólag elektronikus úton, a weboldalakon feltüntetett megrendelési folyamaton keresztül lehet megrendelni.

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a megrendelési folyamat kitöltésével és a „Megrendelem” gombra kattintással jön létre.

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A Szolgáltatás az előfizetés aktiválásától számított 30 napig érvényes, és a megrendeléstől számított maximum 12 órán belül aktiválásra kerül, mely magában foglalja a Hello JAMM! zárt facebook csoport belépését, az aktiválásról e-mail üzenet küldését a Megrendelőnek és a www.jammstore.hu webáruházban az előfizetésnek megfelelő kedvezményrendszer bekapcsolását a Megrendelő részére.

A Szolgáltatás megrendelésekor a Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobiltelefon száma

Számlázási adatok: Magánszemély neve vagy cégnév; számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Postázási adatok: amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: irányítószám, város, utca, házszám

A Szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap, mind a megrendelt Szolgáltatásról, mind annak tartalmáról.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a Szolgáltatás megrendeléséhez előre utalás vagy bankkártyás fizetés kerül biztosításra (CIB Bank és/vagy PayPal). Megrendelő személyes átvételi lehetőséget weboldalain erre a Szolgáltatásra nem biztosít.

A Szolgáltatás megvásárlásáról szóló e-számla a megrendelést követően a Megrendelő által megadott email címre érkezik meg.

A számlát minden esetben a Billingo (www.billingo.hu) oldalán állítjuk ki a Megrendelő részére. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általunk kibocsájtott e-számlákat .pdf formátumban email útján kapja meg.

A megvásárolni kívánt Szolgáltatás főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a Szolgáltatás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő, a Megrendelő által megadott adatok esetleges hibáiért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Előfizetés visszautasítása

A regisztrációval Magrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató akár azonnal, akár a későbbiekben elutasíthatja a jelentkezését amennyiben az bármilyen versenyérdekbe ütközik, vagy a Megrendelő a közösséget nem támogató magatartást mutat. Ebben az esetben a már kifizetett legutolsó hónap teljes díját visszautalja, és a számlázást ennek megfelelően korrigálja Megrendelő felé.

Lemondási feltételek

Megrendelő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy – a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján – a Hello JAMM! facebook oldalhoz való hozzáférése és belépése időpontjától elveszíti a Szerződéstől való elállási jogát, mivel ettől az időponttól hozzáfér a tananyagokhoz és a letöltésekhez, videó felvételekhez.

A Megrendelő indoklás nélkül lemondhatja a Szolgáltatást. A lemondás után a Szolgáltatás a kifizetett időpontig (előfizetés lejártáig) még elérhető a Megrendelő számára, utána már nem történik újabb számlázás részére. A Szolgáltatás lemondása után visszafizetésre nincs lehetőség.

A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatás teljesítésére, azonban nem vállal felelősséget a Megrendelő számítógépének vagy számítógépes ismereteinek hiányosságaiért, vagy az internet kapcsolatának minőségéért.

Szellemi tulajdon

A weboldalon szereplő tananyagok, videók, letölthető dokumentumok, előadások, és minden egyéb, tartalomként megjelenített tudásanyag Kravecz Ágnes kizárólagos szellemi termékei, semmilyen formában nem használhatók fel a Szerző írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben Megrendelő jogosulatlanul használja fel, másolja le, adja tovább a honlapon található anyagokat részben, vagy egészben, a minimum kártérítési összeg: 300.000 forint, és végleges kizárással jár a Szolgáltatás igénybevételétől.

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a Megrendelő rendelkezésére a megrendelésével és az előfizetéssel, az előfizetések tartalmával kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken munkanapokon 9-18 óráig:
email: hello@jammlife.hu
telefon: +36 (30) 585 8893

Adatvédelmi Tájékoztató

A www.jammlife.hu weboldalán kezdeményezett feliratkozás, illetve megrendelés egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelentik, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását adja a Szolgáltató adatbázisába való felvételhez, illetve az elektronikus levelek fogadásához, melyek marketing célú leveleket is tartalmazhatnak.

A feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk át.

Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük a GDPR új szabályzását, valamint az 1992. évi LXIII. Törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. Törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető a levél alján található leiratkozási linkre kattintással.

Részletes információ a kezelt adatokról

Hírlevél feliratkozás

Adatkezelés célja: hírlevél küldés
Az adatkezelés jogalapja: hírlevél feliratkozás, mely során a feliratkozó hozzájárul a hírlevél küldéshez.
Tárolt adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Telefonszám
Tárolás helye: MailerLite
Hozzáférés: harmadik személynek nem adok ki információt
Adatmódosítás: a hello@jammlife.hu címre érkező adatmódosításra vonatkozó kéréseknek eleget teszünk.
Törlés: egy kattintással leiratkozhat a szolgáltatásról.
Adatkezelés időtartama: 1 év inaktivitás után törlésre kerül a feliratkozó
Adatvédelem: jelszó, HTTPS titkosítás

Szolgáltatást megrendelők

Adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatkezelés jogalapja: elektronikus szerződéskötés.
Tárolt adatok: Vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, számlázási/szállítási cím.

Adatfeldolgozók

A bilingo.hu keresztüli számlázás, így a számlázáshoz szükséges adatokat itt is meg kell adni, melyek a következők: Vezetéknév, keresztnév, cégnév, pontos cím, email cím, igénybevett szolgáltatás megnevezése.

Könyvelő

Sipos Andrea, a számlázási adatokhoz hozzáfér a bilingo.hu rendszerében. Elérhetősége: siposkonyveloiroda@gmail.com
Adatkezelés időtartama: jogszabályban előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.
Adatvédelem: jelszó, HTTPS titkosítás

Konzultáció

Adatkezelés célja: a konzultáció teljesítésének támogatása, a Szolgáltatás felhasználása Prémium és VIP csomagok esetében
Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél jogos érdeke, szóbeli hozzájárulás
Konzultáció során a következő adatkezelés történik: ülésnapló és jegyzet készítés, mely lehet saját készítésű formanyomtatvány vagy sima papírlap, ez tartalmazza az ügyfél keresztnevét és a dátumot.
Az ügyfélről elhangzott releváns információk rövid lejegyzése történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás magas színvonalon teljesüljön (Következő alkalmakra való felkészülés hallottak alapján, a későbbi pontos és fontos információk feljegyzése).
Hozzáférés: harmadik félnek sem szóban, sem írásban semmilyen adat nincs kiszolgáltatva, titoktartás kötelez.
Adattárolás helye: Papír formátumban az irodában.
Adatkezelés időtartama: Megsemmisítés a folyamat lezárta után, de maximum 1 éven belül.
Adatvédelem: más számára értelmezhetetlen a jegyzet.

Képzés

Adatkezelés célja: a képzés teljesítésének támogatása
Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél jogos érdeke, szóbeli hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: A képzés során jegyzetelek az emberek részvételéről, aktivitásáról, és feladatok teljesítéséről, amiket a képzés után 6 hónapon belül megsemmisítek, addig az irodában tárolt.
Hozzáférés: harmadik félnek nem adható ki sem szóban, sem írásban semmilyen adat.
Adatvédelem: más számára értelmezhetetlen jegyzet

Cookie-k, azaz a sütik

A 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről szóló törvény – 155.§ (4) bekezdése alapján az oldal “cookie”-